Magnolia Förlag | Vi på Magnolia Förlag är stolta över att kunna erbjuda ett komplett läromedel för alla nivåer av SFI: SWEOL!
21727
post-template-default,single,single-post,postid-21727,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.5.2,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Vi på Magnolia Förlag är stolta över att kunna erbjuda ett komplett läromedel för alla nivåer av SFI: SWEOL!

Sweol är samlingsnamnet på våra läromedel som täcker alla behov inom SFI, oavsett elevernas nivå eller förkunskaper. Sweol består av tre delar:

  1. Ett grundmaterial
  2. En webbdel med diagnos, hörtest och lästest
  3. Ett lärarmaterial

 

1. Ett grundmaterial för elever
Sweol-kapitlen är skapade med syftet att alla ska kunna studera och utvecklas i sin egen takt, individuell undervisning. Genom att dela upp större avsnitt/kurser i mindre delar (Sweol-kapitel) får både elev och lärare ett hanterbart undervisningsmaterial. Grundmaterialet täcker naturligtvis allt från Alfabetisering till D-kurs och samtliga kurser är indelade i kapitel som vart och ett kan köpas för sig. På så vis kan du som lärare skräddarsy ett material för var elevs individuella förutsättningar och behov. Samtliga kapitel är möjliga att beställa som tryckt material eller digitala böcker för nedladdning beroende på vad skola, lärare och elev föredrar.

2. En webbdel som kompletterar och följer upp
Webbdelen ger eleven fler perspektiv på det svenska språket. Sweol följer elevens framsteg och dokumenterar det i varje enskild elevs logg. Här finns även diagnos, hörtest och lästest. Webbdelen följer basmaterialets struktur och i takt med att eleven avancerar i basmaterialet uppmanas man att göra respektive övning. Webbskolan online ingår alltid i priset för basmaterialet.

3. Ett lärarmaterial med bland annat tester
Elevers kunskap måste befästas. Det gör man genom Sweols Lärarmateial Online. Elever avancerar olika fort och har olika behov av stöd och övning under studietiden. Lärarmaterial Online är ett gediget material att ösa ur. Du hittar det på sweol.com i det vi kallar Lärarrum. Här finns allt testmaterial du kan tänka dig och massor med extraövningar i olika ämnen. Allt indelat kursvis för att du lätt ska hitta det du behöver.

 

Läs gärna mer och prova läromdelet på www.sweol.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.