Magnolia Förlag | Stina Persson
2
archive,author,author-stina,author-2,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.5.2,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Manus och utgivingsförslag

Har du förslag på vad vi borde ge ut eller kanske redan sitter på ett manus ? Kanske har du förslag på vad nästa steg i vår utveckling av Sweol borde vara? Då får du gärna kontakta oss!

 Mejla oss på utgivning@magnoliaforlag.se och bifoga en kort presentation av dig själv tillsammans med ett synopsis eller en kort beskrivning av vad du tycker vi borde ge ut. Har du ett manus så bifoga gärna det i .doc eller .pdf-format.

0

Läromedelsserien yrkessvenska inför praktiken

Yrkessvenska inför praktiken är en lärobokserie i svenska som andraspråk avsedd att stödja nyanlända på jakt efter ett arbete i Sverige. Den senaste boken i serien har fokus på att förbereda elever inför praktik och anställning inom områdena bygg, fastighet, lager och transport.

Bokserien passar elever som läser Sfi B och för C-elever som behöver rikta in sig på yrkessvenskan och den speciella terminologi som branscherna kräver.

Eleven får träning inom fyra primära kunskapsområden: läsa, skriva, tala och lyssna och varje kapitel avslutas med en kunskapskontroll där eleven får möjlighet att visa upp sina framsteg för läraren.

Boken innehåller även ett uttalskapitel där eleven får lär sig det viktigaste inom ordbetoning samt en minigrammatik och målgruppsanpassade instruktioner till läraren om vad som är viktigt att tänka på i undervisning och uttalsträning. Facit, ordlistor och ljudfiler ligger öppet här på Magnolias hemsida.

”För många nyanlända är yrkessvenska idag ett viktigt stöd på vägen till en anställning, men det är svårt att hitta rätt läromedel. Denna bokserie ger både ett relevant innehåll för varje yrke och ordentligt med övningar till varje kapitel. Det betyder att lärarna inte behöver lägga tid på att skriva repetitionsövningar och istället kan ägna sig år det som behövs mest: undervisning.” säger Emil Molander som tillsammans med Marita Standár är författare för serien.

 

Författarna är synnerligen erfarna och dessutom legitimerade lärare i svenska som andraspråk. Emil Molander har en bakgrund som universitetsadjunkt vid Mittuniversitetet och driver ett utbildningsföretag specialiserat på yrkessvenska för utländska läkare. Marita Standár har över 25 års erfarenhet av undervisning i svenska för vuxna invandrare och undervisar på Sfi i Jönköping.

0