Magnolia Förlag | Om Magnolia
2
archive,category,category-om-magnolia,category-2,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.5.2,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Läromedelsserien yrkessvenska inför praktiken

Yrkessvenska inför praktiken är en lärobokserie i svenska som andraspråk avsedd att stödja nyanlända på jakt efter ett arbete i Sverige. Den senaste boken i serien har fokus på att förbereda elever inför praktik och anställning inom områdena bygg, fastighet, lager och transport.

Bokserien passar elever som läser Sfi B och för C-elever som behöver rikta in sig på yrkessvenskan och den speciella terminologi som branscherna kräver.

Eleven får träning inom fyra primära kunskapsområden: läsa, skriva, tala och lyssna och varje kapitel avslutas med en kunskapskontroll där eleven får möjlighet att visa upp sina framsteg för läraren.

Boken innehåller även ett uttalskapitel där eleven får lär sig det viktigaste inom ordbetoning samt en minigrammatik och målgruppsanpassade instruktioner till läraren om vad som är viktigt att tänka på i undervisning och uttalsträning. Facit, ordlistor och ljudfiler ligger öppet här på Magnolias hemsida.

”För många nyanlända är yrkessvenska idag ett viktigt stöd på vägen till en anställning, men det är svårt att hitta rätt läromedel. Denna bokserie ger både ett relevant innehåll för varje yrke och ordentligt med övningar till varje kapitel. Det betyder att lärarna inte behöver lägga tid på att skriva repetitionsövningar och istället kan ägna sig år det som behövs mest: undervisning.” säger Emil Molander som tillsammans med Marita Standár är författare för serien.

 

Författarna är synnerligen erfarna och dessutom legitimerade lärare i svenska som andraspråk. Emil Molander har en bakgrund som universitetsadjunkt vid Mittuniversitetet och driver ett utbildningsföretag specialiserat på yrkessvenska för utländska läkare. Marita Standár har över 25 års erfarenhet av undervisning i svenska för vuxna invandrare och undervisar på Sfi i Jönköping.

0

Det går bra för vårt systerförlag Bokfabriken

Magnolias systerförlag Bokfabriken har vuxit snabbt sedan man gav ut sin första bok hösten 2012. Nu har man nyligen rekryterat fyra nya talanger för att kunna fortsätta växa.

Samtidigt som man förstärker personalstyrkan, breddar man sig genom att börja med utgivning av barnböcker.  Läs mer i branschtidningen Svensk Bokhandels intervju med vd Lasse Brahme: Bokfabriken växer, eller ta en titt på höstens utgivning: Bokfabriken.se.

1

Välkommen till Magnolia Förlag!

Magnolia – ett systerförlag till Bokfabriken

Nu startar vi förlaget Magnolia: ett förlag för facklitteratur och läromedel med samma grundfilosofi som det allmänutgivande förlaget Bokfabriken, att med personligt engagemang jobba lite hårdare med varje utgiven bok och att alltid lyssna på vad våra läsare och kunder tycker och behöver.

magnolia-logga-transp-400Magnolias utgivning ska göra skillnad, den ska hjälpa och inspirera våra läsare bättre än de böcker som funnits att tillgå sedan tidigare och det oavsett om det är introduktionsböcker för Kojo och Scratch, metodböcker för bibliotekarier eller läromedel för SFI.

”Vi vet att böcker skrivna av dem som samlat erfarenhet i sin yrkesvardag och läromedel baserade på såväl praktisk erfarenhet som teoretiska kunskaper är det som kan ge den största nyttan för läsarna och det är grundfilosofin i vår utgivning”, säger vd och förläggare Erik Liedberg som kommer att axla huvudansvaret för Magnolias utgivning och verksamhet.

READ MORE

0